Garanti

För nya fordon – Easy Ride

MC-konsult 7-års Easy Ride-garanti ger dig som kund kostnadsfri reparation av motor och elektronik under hela perioden. Garantin är till för att du som kund ska kunna känna dig trygg med ditt nya fordon.

Garantitid:

 • Från två år till och med sju år efter leverans, så länge MC-konsult är auktoriserad för det aktuella fabrikatet.
 • Garantin är personlig dvs gäller endast första ägaren, dock kan den överlåtas till en kostnad av 1995:- till ägare nummer 2. För dessa görs en obligatorisk genomgång på fyrtio punkter på motorcykeln i vår verkstad, vilken fördelaktiges utförs i samband med försäljningen

Garantins förutsättningar/serviceanvisningar:

 • Service på fordonet ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer hos Mc-konsult eller minst en gång om året
 • Ombyggnad av fordonet är utfört eller godkänt av Mc-konsult
 • Att fordonet körs på olja köpt eller godkänd av Mc-konsult
 • Att fordonet sköts om och framfört enligt tillverkarens manual
 • Mc-konsult är fortsatt auktoriserad för det aktuella märket då reklamationen sker

 Omfattning:

 • Gratis reparation och delar av motor och elektronik på nya Triumph, Indian och Honda över 450cc.
 • Ingen milbegränsning
 • Företräde i verkstaden vid försäkringsskada
 • Med elektronik menas styrenheter för tändning, insprutning, laddningsregulator och generator.
 • Till motorn räknas även växellåda, kardan och bränslesystem

 Omfattar ej:

 • Hojar som använts för tävlings- eller yrkesmässigt bruk
 • Skador beroende på oaktsamhet, överhettning, frysning
 • Slitdetaljer som t ex däck, bromsklossar, bromsskivor, filter, lameller, drivpaket
 • Elektroniska slitdetaljer som säkringar, glödlampor, batterier, tändstift, kablar
 • Missfärgningar, färgsläpp, korrosion
 • Transport till vår verkstad

Reklamation:

 • Fel ska påtalas inom tio dagar efter att felet har uppkommit/upptäckts
 • Försäkring som täcker reparationen används i första hand, MC-konsult står i dessa fall för självrisken
 • Fabriksgaranti används före trygghetsavtalet
 • Reparation ska ske inom rimlig tid
 • Reparation görs vid nästa servicetillfälle om detta är skäligt
 • Kunden står för felsökning när felet ej visat sig omfattas av avtalet
 • MC-konsult förbehåller sig rätten att bestämma hur felet ska avhjälpas

Ev tvist:

 • Tvist löses företrädesvis mellan parterna genom överenskommelse
 • I andra hand hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden.

För begagnade fordon – AutoConcept 

Vi tecknar den i samband med ditt köp. Garantin omfattar plötsligt oförutsedda skador på de komponenter som definieras i garantibeviset. För att garantin ska gälla ska fordonet vara testat och utan skador i komponenter som garantin omfattar, och service ska skötas enligt tillverkarens intervaller. Garantin gäller i alla EU-länder och länder kopplade till EES. Kontrollera innan du reser iväg!

Mc-konsult GULD

Detta är den mest omfattande garantin som tecknas på motorcyklar 0-10 år.
 – Garantin upphör att gälla efter 150 000 km eller när hojen fyller tio år. Då övergår den till silver under resterande avtalstid.
 – Max ersättning 60 000 kr per skada.
 – Ingen självrisk.
 

 Komponentomfattning guld:

Motor – Alla elektriska och mekaniska komponenter.
Motorelektronisk – Alla elektroniska och mekaniska komponenter.
Växellåda – Alla elektroniska och mekaniska komponenter
Slutväxel/Differential – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Turbo – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Koppling – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Säkerhet – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Kylsystem – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Elektriska komponenter – Alla
Bromssystem – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Bränslesystem – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Styrsystem – Alla elektriska och mekaniska komponenter
Oljeläckage – Då rep av läckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock
Övrigt – Olja, kylvätska eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation

Mc-konsult silver

Tecknas på motorcyklar 10-20 år
– Garantin upphör vid 300 000 km eller när hojen fyller 20 år.
– Max ersättning 20 000 kr per skada
– Ingen självrisk

Komponentomfattning silver:

Motor – Motorblock, topplock, alla invändiga mekaniska komponenter inkl topplockspackning
Växellåda – Alla invändiga mekaniska komponenter i växellådan
Övrigt – Olja, kylarvätska eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation

Boka hos verkstadsmottagningen på verkstad@mckonsult.se eller 0510-24035

7 års garanti Easy ride
24 månaders garanti begagnade motorcyklar